Zabiegi

Implantologia

Implanty zębowe izraelskiej firmy Cortex oraz szwedzkiej firmy Astra-Tech. Możliwość odbudowy kości własnej przy dużych zanikach kostnych, m.in. przeszczepem kostnym pobieranym z żuchwy lub preparatami kościozastępczymi firmy Bioteck, Bio-Oss.

Chirurgia dentystyczna i jamy ustnej

Usuwanie zębów zatrzymanych, resekcja korzeni zębów, hemisekcja zębów, chirurgia przedprotetyczna ,usuwanie leukoplakii oraz innych zmian błony śluzowej jamy ustnej.

Chirurgia szczęki i żuchwy

Usuwanie torbieli, guzów zębopochodnych, chirurgia zatok szczękowych.

Chirurgia neuralgii nerwu trójdzielnego w obrębie twarzoczaszki