O mnie

ŻYCIORYS

Wykształcenie i specjalizacje:

 • Lekarz AM Wrocław – 1991
 • Lekarz stomatolog AM Wrocław – 1994
 • Lekarz chirurg ogólny AM Wrocław – 1995
 • Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej AM Wrocław – 1999
 • Doktor nauk medycznych PAM Szczecin – 2001

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Europejskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (www.eurofaces.com)
 • Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

Doświadczenie zawodowe:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Kolejowy Wrocław, 1992 – 1995
  Dr hab. n. med. Marek Ławiński, dr n.med. Tomasz Kulpa
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM Wrocław, 1995 – 1999
  Prof. dr. hab. n. med. Feliks Ćwioro, dr n. med. Klaudiusz Łuczak
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM Szczecin, 1999 – 2003
  Prof. dr. hab. n. med. Sylewster Kowalik
 • Oddział Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Szpital Wojewódzki Karlskrona, Szwecja, 2004 – 2008
  Dr Jonas Palmqvist (uczeń prof. P. Branemarka – pioniera implantologii w latach 60-tych XX w.)

Zagraniczne staże zawodowe: Paryż, Nowy Jork, Malmo, Bonn.

Znajomość języków obcych: angielski, francuski, szwedzki.

Publikacje

Certyfikaty